Jesteś tutaj

Podziękowanie

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nasze inicjatywy!

Dziękujemy sponsorom i przyjaciołom konferencji Wytrop nowotwór 3


Sponsorowi głównemu Wytrop nowotwór 3

Fundacji Ronalda McDonalda


http://www.frm.org.pl/

Studenckiemu Towarzystwu Naukowemu

Wydawnictwu Pharmindex

Wydawnictwu Czelej

Wydawnictwu Borgis

Wydawnictwu Medical Tribune Polska Sp. z o.o.

Wydawnictwu Medycyna Praktyczna

Patronat Honorowy nad konferencją Wytrop nowotwór 3 objęli:

prof. dr hab. n. med. Marek Kulus
Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych

 

Prezydent m.st. Warszawy

 

Polskie Towarzystwo Onkologii
i Hematologii Dziecięcej

 

Instytut Matki i Dziecka

Dziękujemy sponsorom i przyjaciołom konferencji Wytrop Nowotwór 2


Polfie Tarchomin - głównemu sponsorowi Konferencji.

STN WUM

Wydawnictwu Elsevier Urban & Partner

Fundacji Hospicyjnej

Medycynie praktycznej

Fundacji Mam Marzenie

Wydawnictwu Pharmindex
Dziękujemy sponsorom i przyjaciołom konferencji Wytrop Nowotwór.