Jesteś tutaj

Kontakt

Opiekun SKN: dr n. med. Katarzyna Pawelec

Zarząd SKN: Jagoda Rogowska, Magdalena Misztal

e-mail SKN: sknsferocyt@gmail.com


Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii WUM

Kierownik: prof dr hab. med. Michał Matysiak

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie
ul. Żwirki i Wigury 63A
02-091 Warszawa

Spotykamy się w sali seminaryjnej przy oddziale na 3 piętrze.